ห้องไพลิน (Pailin Room)

ขนาดห้อง สูง 2.8 ม. กว้างxยาว 11x16.4 ตร.ม.
ขนาดประตู สูง 2.4 ม. กว้าง 0.80 ม.
ขนาดลิฟท์ทางเข้า สูง 2.10 ม.กว้าง 0.80 ม.

Classroom= 40-60 ท่าน
Theater = 60-100 ท่าน
Buffet = 60-120 ท่าน
Cocktail = 60-120 ท่าน
โต๊ะจีน = 6-12 โต๊ะ

งานเลี้ยงแต่งงาน

   

 
 

สินค้า / บริการ ใกล้เคียง

งานเลี้ยงนอกอาคารและนอกสถานที่ (Outdoor/Outside Catering)

ห้องเดอะบอส (TheBoss Room)

หอ้งบุษราคัม (Budsarakam Room)


วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน


ติดต่อเรา

รายละเอียด

โรงแรมสระบุรีอินน์
111 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
111 Moo 2 Mitraprab Road, Talingchan
Sub District, Muang District, Saraburi Province
18000

: 036-218-888, 036-731-048, 036-731-049

: 036-218-898

: saraburiinnhotel@gmail.com

: 9:00 - 17:00