เกี่ยวกับเรา

เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2537 

คณะผู้ก่อตั้ง เล็งเห็นว่า  จังหวัดสระบุรี มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เปิดใหม่ เริ่มเข้ามาตั้งโรงงาน และอุตสาหกรรมเดิม  มีการขยายโรงงาน เพิ่มมากขึ้น  แต่ยังขาดที่พักรับรองผู้บริหารระดับสูง ของทั้งโรงงาน  ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป  จึงได้ทำการก่อสร้างโรงแรมสระบุรีขึ้น

วิสัยทัศน์

คณะผู้ก่อตั้ง  ต้องการให้โรงแรมสระบุรีอินน์  เป็นโรงแรมขนาดกลาง  ที่ได้มาตรฐานชั้น 1  เพียบพร้อมด้วยบริการที่ครบครัน ทั้งห้องพัก ห้องอาหาร  ล๊อบบี้บาร์(ดนตรีเปียโน) และห้องสัมมนาจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ทันสมัย  บริหารงานโดยบุคลากรด้านโรงแรมมืออาชีพ ต่อมาได้ มีบริการใหม่เพิ่มขึ้น  คือ  บริการ สระว่ายน้ำ  นวดแผนไทย และสปา  ที่ ได้รับการรับรอง มาตรฐานสถานประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพ  และนวดไทยเพื่อสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุข  พนักงานนวดทุกคนผ่านการอบรมการนวดไทย จากสถาบันฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน อาทิเช่น สมาคมแพทย์แผนไทย  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  สำนักวัดโพธิ์  เป็นต้น

 

โรงแรมสระบุรีอินน์  ได้ชื่อว่า เป็นโรงแรมที่ดี  มีมาตรฐานชั้น 1 เป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรีเสมอมา     คณะผู้บริหารได้สืบทอด และดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของคณะผู้ก่อตั้ง อย่างเคร่งครัด

โรงแรมภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดสระบุรี เป็นเวลามากกว่าสิบปี  และจะยังคงจุดมุ่งหมาย  “ ให้ โรงแรมสระบุรีอินน์   เป็นโรงแรมที่ดี มีมาตรฐานชั้น 1  มีส่วนร่วม ในการสร้างประโยชน์ พัฒนาสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดสระบุรี “

โรงแรมสระบุรีอินน์ 
111 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-218-888, 036-731-048, 036-731-049
โทรสาร 036-218-898
email: saraburiinnhotel@gmail.com

For more information, please fill out the form below. We will contact you as soon as possible.

SaraburiInn Hotel
111 Moo 2 Mitraprab Road, Talingchan Sub District,
Muang District, Saraburi Province 18000 
Tel: 036-218-888, 036-731-048, 036-731-049
Fax: 036-218-898
email: saraburiinnhotel@gmail.com


สินค้า / บริการ

เนรมิตรงานครั้งหนึ่งในชีวิตให้คุณ

งานเลี้ยงนอกอาคารและนอกสถานที่ (Outdoor/Outside Catering)

ห้องเดอะบอส (TheBoss Room)

ห้องไพลิน (Pailin Room)

หอ้งบุษราคัม (Budsarakam Room)

สิ่งอำนวยความสะดวก

ฟังเพลงสบายๆ ให้คลายเหนื่อย

ผ่อนคลายด้วย

 

แกลอรี่

 

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

ติดต่อเรา

รายละเอียด

โรงแรมสระบุรีอินน์
111 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
111 Moo 2 Mitraprab Road, Talingchan
Sub District, Muang District, Saraburi Province
18000

: 036-218-888, 036-731-048, 036-731-049

: 036-218-898

: saraburiinnhotel@gmail.com

: 9:00 - 17:00